Voorspellen van verbruikspieken-voor-westland-infra

← Nieuws
November 29, 2018

De data science afdeling van West maakt data snel inzichtelijk. Met behulp van statistiek en algoritmiek identificeren we complexe trends en afwijkend gedrag. Veel organisaties zoeken naar manieren om de overvloed aan data om te zetten in informatie.

Elektriciteitsverbruik voorspellen

Zo heeft netbeheerder Westland Infra Netbeheer ons onlangs opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een voorspellingsmethode voor het elektriciteitsverbruik in haar regio. Westland Infra Netbeheer wil namelijk voor haar project Smart Grid Westland een component hebben die op basis van historische data een dagprognose (verbruikscurve) produceert.

Voorspellend model

Het data science team van West ontwikkelt hiervoor een voorspellend model (voorspellingssoftware). De component voorspelt niet alleen de verwachte ‘exacte’ waarde, maar geeft ook de onder- en bovengrenzen van het 95% confidence interval aan. En daarnaast worden er voorspellingen voor tijdreeksen gegenereerd. Hierdoor kan er in de voorspellingen rekening gehouden worden met dagelijkse, maandelijkse en/of jaarlijkse cycli.

Het doel van deze voorspellingssoftware is inzicht krijgen in de piekmomenten van het toekomstig verbruik. Dit leidt voor Westland Infra Netbeheer tot een stoplicht-systeem waar afnemers de mogelijkheid geboden wordt om op toegestane momenten extra vermogen af te nemen. Hierdoor wordt het netwerk effectiever gebruikt en leidt dit tot een efficiëntere inzet van energie bij de afnemers.

Weloverwogen beslissingen nemen

Het data science team van West stelt Westland Infra Netbeheer in dit project in staat om analyses te verrichten op de schat aan data die beschikbaar is, zodat de te nemen beslissingen weloverwogen genomen kunnen worden.