VluchtelingenWerk rapporteert middels Pentaho Business Intelligence

← Nieuws
December 04, 2017

Logo VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland is de belangrijkste belangenbehartiger van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Vanaf het moment dat ze ons land binnenkomen tot aan de integratie in de samenleving. Inzicht hebben in en controle houden op haar activiteiten en de resultaten is erg belangrijk voor VluchtelingenWerk. Het is dus zaak om alle benodigde data goed vast te leggen.

Online registratie en rapportage

Om geanonimiseerd verantwoording af te leggen aan (grote) donateurs en de Raad voor Rechtsbijstand maakt VluchtelingenWerk Nederland gebruik van een managementrapportage. Deze werd gegenereerd op basis van gegevens uit hun verouderde registratiesysteem. VluchtelingenWerk heeft West gevraagd een aangepaste rapportage te maken op basis van de gegevens uit hun vernieuwde registratiesysteem. Op dit moment telt het systeem ruim 5.000 gebruikers, en is er een dataverzameling van meer dan 100.000 dossiers.

Deze rapportage draait echter nog in een verouderde versie van de business-intelligence (BI) omgeving Pentaho. Door de kennis en ervaring van West met Pentaho én haar grote domeinkennis van VluchtelingenWerk, is West gevraagd om een nieuwe BI-omgeving op te zetten met de meest recente versie van Pentaho.

Inzicht krijgen, sturen op werkprocessen, strategische besluitvorming

De nieuwe omgeving maakt het eenvoudiger om gegevens uit het registratiesysteem te koppelen aan data uit andere interne bronsystemen binnen VluchtelingenWerk. Een van deze bronnen is Odoo. West bouwde als expert op dit gebied een koppeling die Odoo integreert met Pentaho. Deze PDI Odoo Plugin is eenvoudig te installeren vanuit de Pentaho Marketplace.

pentahoMet de gecombineerde gegevens uit diverse interne bronnen ontstaat een rijkere sturingsinformatie, waarmee het doel wordt bereikt om beter onderbouwde strategische beslissingen te kunnen nemen.