Programma ‘Aan de Slag met de Omgevingswet’ ontwikkelt digitaal loket voor vergunningaanvraag

← Nieuws
December 19, 2017

Dat de IT-specialisten van West aan verschillende interessante en uitdagende projecten werken is voor de meeste van onze relaties wel bekend. Maar dat het ook mogelijk is om onze experts zelf in te zetten om mee te werken aan een eigen project, dat weten nog niet veel bedrijven. Dat is mogelijk via onze IT-detachering.

Zo werkt onze West collega Maarten van Schouwen op dit moment mee in het programma ‘Aan de Slag met de Omgevingswet’. Dit interbestuurlijke programma ontwikkelt onder andere het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Digitaal Stelsel Omgevingswet

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, die regelt hoe burgers en bedrijven vergunningen moeten aanvragen en meldingen moeten doen voor werkzaamheden in de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld het bouwen een dakkapel, omhakken van bomen, uitbreiden van bedrijfspanden etc. De bedoeling hiervan is dat er straks minder regels nodig zijn, er meer ruimte voor initiatieven komt en de administratieve last bij dit soort aanvragen omlaag gaat. De nieuwe Omgevingswet wordt ondersteund door een digitaal stelsel.

Onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet is een nieuw digitaal loket. Hierin kunnen gebruikers– overheden, initiatiefnemers en belanghebbenden – straks informatie vinden over de regels die gelden op een bepaalde locatie en een vergunningsaanvraag of –melding indienen en afhandelen.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

De regels komen van de gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk. Het deelprogramma dat het digitaal stelsel ontwikkelt bestaat uit een groot aantal projecten. Twee daarvan zijn, Gebruikerstoepassingen waar onze collega Maarten aan werkt, en het project Toepasbare regels dat een belangrijke rol speelt in het eerste project.

Nieuw digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen

Deze projecten dragen bij aan het nieuwe digitale loket waar burgers en bedrijven straks die vergunningen kunnen aanvragen bij de verschillende overheidsorganisaties. Het loket krijgt een generiek deel dat vragen aan de gebruiker presenteert die gebaseerd zijn op de juridische regels in zogenaamde vragenbomen.

De onderliggende techniek

De relevante regels worden aangeleverd door het eerder genoemde project, Toepasbare Regels, in machine-leesbare vorm. Daarnaast worden er services ontwikkeld waarmee ICT-leveranciers verschillende systemen kunnen laten aansluiten op het digitaal stelsel. Voor het project wordt van verschillende technieken gebruik gemaakt waaronder React/Redux, Java en Docker.

Lees hier meer over onze IT-Detachering.