Plannings-optimalisatie software voor TNO Defensie

← Nieuws
December 04, 2017

logo TU DelftBegin 2017 is West een samenwerkingsverband aangegaan met de vakgroep Algoritmiek van de TU Delft. Gezamenlijk werken zij aan een innovatieproject ten behoeve van plannings- automatisering. Voor dit innovatieproject heeft West een gastonderzoeker aan de universiteit geleverd. Onder zijn begeleiding werken informaticastudenten aan verschillende onderdelen van de Smart Planning-propositie van West.

Proof of Concept voor de ontwikkeling van planningssoftware

Van eind april tot begin juli werken drie studenten aan een eerste proof of concept. Hierbij wordt planningstechnologie gekoppeld aan Odoo bedrijfssoftware. De studenten onderzoeken de bestaande ondersteuning van die Odoo biedt op geautomatiseerde planning en de mogelijkheden tot uitbreiding hiervan.

Casus: TNO Defensie

logo TNOBij het project wordt een testcase gebruikt die is opgesteld in samenspraak met TNO Defensie. De aanstaande scheepsvervangingsprogramma’s van de Koninklijke Marine vereisen een vergaande reductie van de scheepsbemanning, terwijl aan de kerntaken van de schepen uitvoering gegeven moet blijven worden. Om dit in goede banen te leiden schieten de huidige planningen en roosters (grotendeels mensenwerk) tekort. Om die reden is er behoefte aan plannings-optimalisatie software.

Snel een efficiënt werkrooster met geavanceerde wiskundige modellen

Het onderzoek richt zich op het toepassen van geavanceerde wiskundige modellen voor een eerste planning. Deze planning wordt vervolgens aan de ‘menselijke planner’ voorgelegd. Die gebruikt zijn of haar kennis en ervaring om nog eventuele essentiële wijzigingen door te voeren. Met als resultaat dat de planner snel een efficiënt rooster kan opstellen, dat voor de inzet van de bemanning aan alle voorwaarden voldoet.

Het project is zo opgezet dat het resultaat ook geschikt is voor meer algemene personeelsplanningen. De presentatie belooft een mooie demonstratie te worden van de veelzijdigheid van Odoo in combinatie met de kracht van plannings-optimalisatie software.