Zo-Dichtbij brengt zorgverleners, ouderen en mantelzorgers samen

← Nieuws
December 11, 2017

Online platform ondersteunt ouderen om langer zelfstandig te blijven wonen

Zo-Dichtbij is onderdeel van de gelijknamige stichting met een ANBI status en heeft tot doel om ouderen zo lang en comfortabel mogelijk zelfstandig te laten wonen. Om dit te kunnen realiseren wordt een online platform ontwikkeld, waarin de verbinding wordt gelegd tussen overheid en burger, zowel virtueel (online) als fysiek (offline), om het proces van thuis wonen te ondersteunen, waarbij de burger samen met eventuele vrijwilligers en mantelzorgers centraal staat.

West IT Solutions is een van de partners die betrokken is bij de ontwikkeling van deze digitale wegwijzer. Wally Keijzer, initiatiefneemster van Zo-Dichtbij, vertelt hoe haar idee van dit platform vorm heeft gekregen tijdens haar promotietraject aan de TU Delft.

De installateur weet hoe het er achter de voordeur aan toe gaat

“Het onderzoekstraject dateert uit 2013, maar eigenlijk is het zaadje van mijn zoektocht nog veel verder terug in de tijd geplant,” vertelt Wally.

Wally Keijzer

_“De basis ligt in de tijd dat ik actief was als uitgever en hoofredacteur van technische vakbladen en bij de dagelijkse praktijk van ons eigen installatiebedrijf in Den Hoorn. _

Een installateur is nog steeds een van de weinigen die met regelmaat achter de voordeur komt en ziet wat er zoal mis is in de woonsituatie van ouderen. Uiteenlopend van fysieke struikelblokken en gevaarlijke situaties rondom bepaalde (kook)toestellen, tot vereenzaming. Regelmatig krijgen installateurs daardoor ook de vraag van mantelzorgers om mee te denken over woningaanpassingen: van mechanische aanpassingen tot sensortechnologie en huisautomatisering. Met name die laatste categorie aanpassingen blijft een uitdaging.”

Gemeentes faciliteren om mensen langer veilig en comfortabel thuis te laten wonen

Het onderwerp bleef Wally intrigeren, dus toen ze de mogelijkheid kreeg om onderzoek te doen naar het fenomeen ‘smart living’ aan de TU Delft (Techniek, Bestuur en Management) heeft ze die kans gegrepen. “Hoe relevant mijn zoektocht was, bleek wel toen in 2015 de hele financiering van de zorg op de schop ging. Het gevolg was dat niet geoormerkt geld voor zorg en welzijn van de centrale overheid werd overgeheveld naar gemeentes en tegelijkertijd tientallen bejaardentehuizen werden gesloten. Het directe effect van deze bezuinigingsmaatregelen is dat ouderen pas in aanmerking komen om naar een verpleeghuis te gaan als ze al heel veel mankeren, en het niet meer verantwoord is dat ze thuis blijven wonen.

De gemeentes hebben de plicht om ouderen te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, maar zitten letterlijk met de handen in het haar hoe ze de zorgtransitie moeten faciliteren. Deze problematiek heeft geleid tot de basis van mijn onderzoeksvoorstel: Hoe kan je partijen zoals gemeentes faciliteren om mensen langer veilig en comfortabel thuis te laten wonen en tegelijkertijd inwoners helpen door de bomen het bos te blijven zien?“_

Van proeftuin naar digitale wegwijzer

Het promotietraject van Wally heeft 3,5 jaar in beslag genomen waarbij onder meer een proeftuin is ingericht om de bevindingen direct te toetsen in de praktijk.

dashboard digitale wegwijzer

In dit traject is veel en grondig onderzoek gedaan en heeft Wally al in een vroeg stadium bijval gekregen van ouderen en mantelzorgers als vast onderdeel van de proeftuin. Wally vertelt hierover. “Voor mij was het zeer waardevol dat eindgebruikers hebben meegedraaid binnen onze proeftuin waar naast de universiteit ook multinationals, MKB bedrijven en de gemeente aan boord waren.”

Inmiddels wordt de sociale innovatie daadwerkelijk naar de markt gebracht. Alle proeftuin partners zijn aan boord gebleven om Wally als sociaal ondernemer en Stichting Zo-Dichtbij op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen te helpen het platform te realiseren. Zo is IBM leverancier van de techniek met het Bluemix platform, waarop West IT Solutions het platform gaat bouwen. Daarnaast zijn er andere bedrijven zoals ICTU (referentie architectuur), UL (transacties), Vodafone Ziggo (communicatie), Talenter (partner in het sociale domein), MedRecord (medische technologie), Burst (design) en Ehealthcompany (proces), maar ook KPMG die Zo-Dichtbij ieder met hun eigen expertise bijstaan.

Het uiteindelijke resultaat

Het platform moet uiteindelijk een digitale wegwijzer worden waarbinnen zorgverleners, gemeentes, mantelzorgers en alle betrokkenen rondom de ouderen ondersteund worden op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

logo Zo Dichtbij

“Een digitaal vaardige oudere zou de wegwijzer zelf kunnen gebruiken, maar in de meeste gevallen hebben ouderen hier extra hulp bij nodig van de mantelzorger of een professionele zorgverlener,” vertelt Wally hierover.

De bedoeling is dat de mensen door dit platform makkelijker kunnen vinden wat er bij hun in de buurt wordt aangeboden. “De Watson technologie van IBM gaat ons helpen om het meest passende antwoord te vinden.

Ook als het gaat om lokale activiteiten die ‘op pantoffel afstand’ zijn te bereiken. Hierdoor kan het platform met de zoekopdracht meedenken naar wat de uiteindelijke behoefte kan zijn.”

Het platform wordt uiteindelijk een uitgebreide zoekmachine voor Wonen, Zorg en Welzijn en is bedoeld om de mantelzorger te ontzorgen. “We richten ons in eerste instantie op de sandwich generatie: jongere ouderen in de leeftijd tussen 55 en 75. Deze groep heeft heel veel ballen in de lucht te houden, omdat ze letterlijk gevangen zitten tussen (klein)kinderen, ouders, werk en hun eigen sociale leven. Nu de overheid steeds meer de druk opvoert om te participeren in de samenleving, is dit de categorie mensen die ontzorgd zou moeten worden,” antwoordt Wally.

De eerste gebruikers

Voor de testfase van Zo-Dichtbij zijn al verschillende verzorgingstehuizen aangeschoven: Aafje, Argos, Lelie Zorggroep en Humanitas uit Rotterdam, maar ook Pieter van Foreest, die met name gericht is op het verzorgingsgebied Delft, Westland en Oostland. Daarnaast staat Zo-Dichtbij op de e-Health agenda van Rotterdam als een van de speerpunten voor de stad.

Na de testfase zal de digitale wegwijzer als eerste beschikbaar komen voor de inwoners van Rotterdam, maar tevens als naslagwerk dienen voor het WMO loket (vraagwijzer). “Op dit moment is een van mijn ambassadeurstaken om naast Rotterdam ook andere gemeentes te enthousiasmeren voor het concept. En zo kan het op termijn ook voor individuele verzorgingstehuizen werken. Wanneer deze partijen van mening zijn dat ze door middel van de digitale wegwijzer van Zo-Dichtbij hun cliënten betere zorg kunnen bieden en tevens de mantelzorgers te ontlasten, zijn wij in staat voor hen een omgeving in te richten met de functionaliteiten die zij wensen.”

De rol van West IT in het project

West IT Solutions is één van de technologiepartners van Zo-Dichtbij. Wij denken mee over de technische mogelijkheden en adviseren over de haalbaarheid en risico’s van technische keuzes. De bouw van het platform wordt voor een belangrijk deel door West uitgevoerd, in samenwerking met andere technologiepartners.

West en Zo Dichtbij

West werkt naast Zo-Dichtbij samen met verschillende organisaties uit de non-profit sector. Voorbeelden daarvan zijn War Child en VluchtelingenWerk Nederland.

En als het aankomt op koppelingen met overheidsdiensten heeft West al de nodige ervaring in overheidsprojecten bij bijvoorbeeld het Ministerie van Justitie, Rijkswaterstaat, Kadaster en de gemeente Haarlemmermeer. Het project Zo-Dichtbij sluit dan ook naadloos aan op onze expertise en werkgebied.