Online platform ondersteunt ouderen om langer zelfstandig te blijven wonen

← Cases
Stichting Zo-Dichtbij

Zo-Dichtbij is onderdeel van de gelijknamige stichting met een ANBI status en heeft tot doel om ouderen zo lang en comfortabel mogelijk zelfstandig te laten wonen. Om dit te kunnen realiseren wordt een online platform ontwikkeld, waarin de verbinding wordt gelegd tussen overheid en burger, zowel virtueel (online) als fysiek (offline), om het proces van thuis wonen te ondersteunen, waarbij de burger samen met eventuele vrijwilligers en mantelzorgers centraal staat.

Achtergrond

West IT Solutions is een van de technologie partners die betrokken is bij de ontwikkeling van deze digitale wegwijzer. Wally Keijzer, initiatiefneemster van Zo-Dichtbij, heeft het idee voor dit platform gekregen tijdens haar promotietraject aan de TU Delft. Zij realiseerde zich dat er nogal eens wat mis is in de woonsituatie van ouderen. Uiteenlopend van fysieke struikelblokken en gevaarlijke situaties rondom bepaalde (kook)toestellen, tot vereenzaming. De behoefte aan woningaanpassingen groeit dan ook met de dag: van mechanische aanpassingen tot sensortechnologie en huisautomatisering.

Wally heeft vanuit deze gedachte onderzoek gedaan naar het fenomeen ‘smart living’ aan de TU Delft (Techniek, Bestuur en Management). Hoe relevant haar zoektocht was, bleek wel toen in 2015 de hele financiering van de zorg op de schop ging. Het gevolg was dat niet geoormerkt geld voor zorg en welzijn van de centrale overheid werd overgeheveld naar gemeentes en tegelijkertijd tientallen bejaardentehuizen werden gesloten. Het directe effect van deze bezuinigingsmaatregelen is dat ouderen pas in aanmerking komen om naar een verpleeghuis te gaan als ze al heel veel mankeren, en het niet meer verantwoord is dat ze thuis blijven wonen.

De gemeentes hebben de plicht om ouderen te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, maar zitten letterlijk met de handen in het haar hoe ze de zorgtransitie moeten faciliteren. Deze problematiek heeft geleid tot de basis van haar onderzoeksvoorstel: Hoe kan je partijen zoals gemeentes faciliteren om mensen langer veilig en comfortabel thuis te laten wonen en tegelijkertijd inwoners helpen door de bomen het bos te blijven zien?

Wat hebben wij gedaan?

Het promotietraject van Wally heeft 3,5 jaar in beslag genomen waarbij onder meer een proeftuin is ingericht om de bevindingen direct te toetsen in de praktijk.

In dit traject is veel en grondig onderzoek gedaan en heeft Zo-Dichtbij al in een vroeg stadium bijval gekregen van ouderen en mantelzorgers als vast onderdeel van de proeftuin.

Inmiddels wordt de sociale innovatie daadwerkelijk naar de markt gebracht. Alle proeftuin partners zijn aan boord gebleven om Wally als sociaal ondernemer en Stichting Zo-Dichtbij op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen te helpen het platform te realiseren. Het platform draait bij onze hosting provider Nimbus 360. Daarnaast zijn er andere bedrijven zoals ICTU (referentie architectuur), UL (transacties), Vodafone Ziggo (communicatie), Talenter (partner in het sociale domein), MedRecord (medische technologie), Burst (design) en Ehealthcompany (proces), maar ook KPMG die Zo-Dichtbij ieder met hun eigen expertise bijstaan.

West IT Solutions is één van de technologiepartners van Zo-Dichtbij. Wij denken binnen het project mee over de technische mogelijkheden en adviseren over de haalbaarheid en risico’s van technische keuzes. De bouw van het platform wordt voor een belangrijk deel door West uitgevoerd, in samenwerking met andere technologiepartners.

Technologie

Er is gekozen om het platform te bouwen met open source componenten. Er is een Django web-app ontwikkeld met een Wagtail CMS, waardoor content editors eenvoudig de website zelf kunnen beheren.

Resultaat

Het platform moet uiteindelijk een digitale wegwijzer worden waarbinnen zorgverleners, gemeentes, mantelzorgers en alle betrokkenen rondom de ouderen ondersteund worden op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Een digitaal vaardige oudere zou de wegwijzer zelf kunnen gebruiken, maar in de meeste gevallen hebben ouderen hier extra hulp bij nodig van de mantelzorger of een professionele zorgverlener.

De bedoeling is dat de mensen door dit platform makkelijker kunnen vinden wat er bij hun in de buurt wordt aangeboden. Ook als het gaat om lokale activiteiten die ‘op pantoffel afstand’ zijn te bereiken. Hierdoor kan het platform met de zoekopdracht meedenken naar wat de uiteindelijke behoefte kan zijn.

Het platform wordt uiteindelijk een uitgebreide zoekmachine voor Wonen, Zorg en Welzijn en is bedoeld om de mantelzorger te ontzorgen. Voor de testfase van Zo-Dichtbij zijn al verschillende verzorgingstehuizen aangeschoven: Aafje, Argos, Lelie Zorggroep en Humanitas uit Rotterdam, maar ook Pieter van Foreest, die met name gericht is op het verzorgingsgebied Delft, Westland en Oostland. Daarnaast staat Zo-Dichtbij op de e-Health agenda van Rotterdam als een van de speerpunten voor de stad.

Na de testfase zal de digitale wegwijzer als eerste beschikbaar komen voor de inwoners van Rotterdam, maar tevens als naslagwerk dienen voor het WMO loket (vraagwijzer). Ook kan het op termijn voor individuele verzorgingstehuizen werken. Wanneer deze partijen van mening zijn dat ze door middel van de digitale wegwijzer van Zo-Dichtbij hun cliënten betere zorg kunnen bieden en tevens de mantelzorgers te ontlasten, is Zo-Dichtbij in staat voor hen een omgeving in te richten met de functionaliteiten die zij wensen.