Digitaal loket voor vergunningaanvraag Programma ‘Aan de Slag met de Omgevingswet’

← Cases
Digitaal Stelsel Omgevingswet

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, die regelt hoe burgers en bedrijven vergunningen moeten aanvragen en meldingen moeten doen voor werkzaamheden in de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld het bouwen van een dakkapel, omhakken van bomen, uitbreiden van bedrijfspanden etc.

De bedoeling hiervan is dat er straks minder regels nodig zijn, er meer ruimte voor initiatieven komt en de administratieve last bij dit soort aanvragen omlaag gaat. De nieuwe Omgevingswet wordt ondersteund door een digitaal stelsel.

Achtergrond

Onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet is een nieuw digitaal loket. Hierin kunnen gebruikers– overheden, initiatiefnemers en belanghebbenden – straks informatie vinden over de regels die gelden op een bepaalde locatie en een vergunningsaanvraag of –melding indienen en afhandelen.

De regels komen van de gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk. Het deelprogramma dat het digitaal stelsel ontwikkelt bestaat uit een groot aantal projecten. Twee daarvan zijn, Gebruikerstoepassingen waar wij aan meewerken, en het project Toepasbare regels dat een belangrijke rol speelt in het eerste project.

Wat hebben wij gedaan?

Deze projecten dragen bij aan het nieuwe digitale loket waar burgers en bedrijven straks die vergunningen kunnen aanvragen bij de verschillende overheidsorganisaties. Het loket krijgt een generiek deel dat vragen aan de gebruiker presenteert die gebaseerd zijn op de juridische regels in zogenaamde vragenbomen. West werkt mee op basis van detachering in het programma ‘Aan de Slag met de Omgevingswet’ dat onder andere het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkelt.

Technologie

Voor het project wordt van verschillende technieken gebruik gemaakt waaronder React/Redux, Java en Docker.

Resultaat

De relevante regels worden aangeleverd door het eerder genoemde project, Toepasbare Regels, in machine-leesbare vorm. Daarnaast worden er services ontwikkeld waarmee ICT-leveranciers verschillende systemen kunnen laten aansluiten op het digitaal stelsel.