Administratie webapplicatie Stichting Ondersteuning Scholen en Ouders (SOSO)

← Cases
De Stichting Ondersteuning Scholen en Ouders (SOSO)

De Stichting Ondersteuning Scholen en Ouders (SOSO) adviseert en begeleid ouders/verzorgers en scholen bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. Doelstelling is om ieder kind in Nederland passend onderwijs te geven. De stichting beschikt daarvoor over een team van zo'n ca. vijftig onderwijsconsulenten die zich aan deze taken wijden.

Achtergrond

SOSO ondersteunt onderwijsconsulenten die in het kader van de Wet Leerling Gebonden Financiering een adviserende en begeleidende rol vervullen voor ouders, leerlingen en betrokken scholen. Het gaat dan vaak om problematiek rond plaatsing, schorsing, besteding van rugzakgelden of onenigheid over handelingsplannen.

Dit alles verloopt volgens een vastgesteld proces wat in het verleden werd ondersteund door de applicatie Consul. Deze applicatie bleek technisch verouderd en voldeed niet meer aan de beveiligings- en beschikbaarheidseisen die tegenwoordig gangbaar zijn. Om deze reden heeft SOSO een nieuwe applicatie te laten ontwikkelen, '@Consul' geheten. West heeft de opdracht gekregen om deze nieuwe webapplicatie, inclusief datamigratie, en training voor eindgebruikers en beheerders te realiseren.

Wat hebben wij gedaan?

Het nieuwe systeem @Consul is middels een agile aanpak gebouwd. Aan het begin van elke sprint werd bekeken welke functionaliteit uit de backlog tijdens die sprint zou worden geïmplementeerd.

De ontwikkelingsfase van het project is uitgevoerd in 5 sprints van elk twee weken. Binnen deze periode is middels snelle iteraties tot een optimale oplossing gekomen. Door een iteratieve aanpak te gebruiken kwam er zekerheid over een werkende en passende oplossing waarin ook latere inzichten in de gewenste functionaliteit verwerkt konden worden.

Technologie

West heeft er voor dit project voor gekozen om het systeem te bouwen op basis van Django/Python. Op deze manier wordt er een maatwerkoplossing gerealiseerd die aan de specifieke eisen van SOSO voldoet en waarbij tegelijk de (kosten)efficiëntie niet uit het oog wordt verloren. Veel functionaliteit is namelijk al standaard bij dit raamwerk inbegrepen en hoeft dus niet gebouwd te worden.

Resultaat

Middels een intensief Scrum-traject heeft West een flexibele en toekomst-vaste webapplicatie ontwikkeld. De webapplicatie heeft drie facetten. Ten eerste kunnen scholen en ouders online aanvragen indienen. Daarnaast kunnen de onderwijsconsulenten in het veld middels het systeem hun rapportages voor de diverse casussen vastleggen. En tot slot kan de staf van SOSO de aanvragen intern administratief afhandelen, waarbij @Consul middels een adequate workflow ondersteuning biedt.

Omdat er het systeem privacygevoelige informatie bevat, was er speciale aandacht voor veiligheid. De data gaat daarom over versleutelde verbindingen en gebruikers dienen met behulp van tokens in te loggen.