NATO Communications and Information Agency (NCI Agency)

← Cases
NCI Agency

De NATO Communications and Information Agency (NCI Agency), met 25 vestigingen in Europa, Noord Amerika en Azië, is een onderdeel van de NAVO. De NCI Agency voorziet de Alliantie, en met name NAVO missies en operaties, van netwerken, ondersteuning en o.a. command en control technologie.

Achtergrond

West werkt sinds 1996 voor NCI Agency. De meeste projecten die we voor deze relatie uitvoeren zijn op basis van detachering, omdat het leeuwendeel van deze projecten een vertrouwelijk karakter hebben, en alleen in het NCI Agency-softwarelab mogen worden uitgevoerd. Echter, omdat we de status van “NATO Cleared Facility” hebben, komt het ook voor dat we bepaalde projecten op ons kantoor in Delft uitvoeren.

Wat hebben wij gedaan?

Het meeste recente project waarin West en NCI Agency samenwerken is de optimalisatie van ANET. Een open-source applicatie ter ondersteuning van de missie om de Afghaanse regering te trainen, adviseren en te ondersteunen. Alle contacten, communicatie en afspraken tussen de betrokken partijen worden hierin geregistreerd en gemonitord.

NATOANET (The Advisor Network) is een open source applicatie dat in het verleden is ontwikkelt door de ‘Defense Digital Service’ en dient als digitaal adviseursnetwerk. De Defense Digital Service is een speciale unit van de Amerikaanse Defensie, die NAVO ondersteunt bij het optimaliseren van hun technische tools in Afghanistan. ANET ondersteunt de missie om de Afghaanse regering te trainen, te adviseren en te ondersteunen. In ANET worden alle contacten, communicatie en afspraken gemonitord tussen de adviseurs van de Afghaanse regering en hun contacten binnen dit traject. Zo worden er verslagen bijgehouden en gekoppeld aan de juiste auteurs, organisaties en doelen. Dit vereenvoudigt ook het relatiebeheer tussen leden van verschillende organisaties, zoals de NAVO en de Afghaanse regering.

De oorspronkelijke versie van ANET is al langere tijd in gebruik, waarbij meerdere wensen tot optimalisatie zijn ingediend door gebruikers in het veld. NCI Agency heeft hiervan een uitgebreide inventarisatie gemaakt. Op basis van deze feedback is een project opgestart om ANET verder te optimaliseren.

NCI Agency heeft West gevraagd om een bijdrage aan dit project te leveren. Het team dat betrokken is bij ANET kent verschillende nationaliteiten en expertises. West heeft een diepgaande kennis van de gebruikte technieken. Deze sluit goed aan op de uit te voeren werkzaamheden.

Technologie

Het ANET project is één van de eerste NAVO projecten die volledig open-source is opgezet. In het project wordt dan ook gewerkt met moderne technologieën zoals Graphql en React voor de front-end en met een Java api voor de back-end. Het doel is altijd om een zo gebruiksvriendelijk mogelijk systeem op te zetten dat de vele taken toegankelijk maakt voor een verscheidenheid aan gebruikers.

Resulaat

Het project wordt grootschalig aangepakt met als doel ANET verder te professionaliseren. De 'look and feel' en de gebruiksvriendelijkheid worden verbeterd. Verder worden de functies en rapportagemogelijkheden verder uitgebreid. Daarnaast biedt het nieuwe ANET een uitgebreide workflow functionaliteit.

Aan de achterkant houdt het team van technisch experts zich met name bezig met zaken als performance, snelheid en technische bugs. Inmiddels is de gebruikersinterface volledig vernieuwd. Het project wordt volledig Agile (Scrum) uitgevoerd, zoals gebruikelijk bij West.